פסי נחושת שזורים עם חיבורים מוכנים - מצופה בדיל
פסי נחושת שזורים עם חיבורים מוכנים - מצופה בדיל
27320 פס הארקה שזור נחושת אורך 210 - פינות מרובעות
+
27324 פס הארקה שזור נחושת אורך 210 - פינות מעוגלות
+
27330 פס הארקה שזור נחושת 16 ממ"ר 300 מ"מ
+