סרט נחושת שטוח שזור - מצופה בדיל
סרט נחושת שטוח שזור - מצופה בדיל


 

27205 סרט נחשת שזור שטוח 5 צפוי
+
27210 סרט נחשת שזור שטוח 10 ממ"ר - ציפוי בדיל
+
27216 סרט נחשת שזור שטוח 16צפוי
+
27225 סרט נחשת שזור שטוח 25צפוי
+
27235 סרט נחשת שזור שטוח 35צפוי
+