סרט נחושת שטוח שזור - ללא ציפוי
סרט נחושת שטוח שזור - ללא ציפוי
27006 סרט נחשת שזורה שטוח 6 ממ"ר
+
27010 סרט נחשת שזורה שטוח 10 0
+
27016 סרט נחשת שזורה שטוח 16
+
27025 סרט נחשת שזורה שטוח 25 ממ"ר
+
27035 סרט נחשת שזורה שטוח 35 5
+
27050 סרט נחשת שזורה שטוח 50 ממ"ר
+