אומים למחברים לצינור גמיש
אומים למחברים לצינור גמיש

מפרט טכני

99807 אום שחור למחבר צינור גמיש PG-07
+
99809 אום שחור למחבר צינור גמיש PG-09
+
99811 אום שחור למחבר צינור גמיש PG-11
+
99813 אום שחור למחבר צינור גמיש PG-13.5
+
99816 אום שחור למחבר צינור גמיש PG-16
+
99821 אום שחור למחבר צינור גמיש PG-21
+
99829 אום שחור למחבר צינור גמיש PG-29
+
99836 אום שחור למחבר צינור גמיש PG-36
+
99848 אום שחור למחבר צינור גמיש PG-48
+