כניסות לצינור גמיש
כניסות לצינור גמיש

מפרט טכני

26011 כניסה מיוחדת לצינור 12 מ"
+
26016 כניסה מיוחדת לצינור 17 מ"
+
26021 כניסה מיוחדת לצינור 23 מ"
+