מחברים שחורים לצינור גמיש
מחברים שחורים לצינור גמיש

מפרט טכני

99907 מחבר סופי לצינור גמיש שרשורי שחור PG-7
+
99909 מחבר סופי לצינור גמיש שרשורי שחור PG-9
+
99911 מחבר סופי לצינור גמיש שרשורי שחור PG-11
+
99913 מחבר סופי לצינור גמיש שרשורי שחורPG-13.5
+
99916 מחבר סופי לצינור גמיש שרשורי PG-16 שחור
+
99921 מחבר סופי לצינור גמיש שרשורי שחרו PG-21
+
99929 מחבר סופי לצינור גמיש שרשורי שחור PG-29
+
99936 מחבר סופי לצינור גמיש שרשורי שחרו PG-36
+
99948 מחבר סופי לצינור גמיש שרשורי שחור PG-48
+