מחברי לחיצה מבודדים Melec
מחברי לחיצה מבודדים Melec

מפרט טכני

17136 מחבר לחץ תא"מ מבודד 25 ממ"ר Melec
+
17139 מחבר לחץ תא"מ 35 ממ"ר MJPT35-35 Melec
+
17142 מחבר לחץ תא"מ 50 ממ"ר MJPT50-50 Melec
+
17145 מחבר לחץ תא"מ 70 ממ"ר MJPT70-70 Melec
+
17148 מחבר לחץ תא"מ 95 ממ"ר MJPT95-95 Melec
+
17152 מחבר לחץ תא"מ 150 ממ"ר MJPTN150 Melec
+