מהדקי זרם Melec
מהדקי זרם Melec

מפרט טכני

 

17103 מהדק זרם לפנס 1.5-10 | 16-70 Melec
+
17106 מהדק זרם 2.5-35 | 16-95 Melec
+
17109 מהדק זרם 16-95 | 16-95 Melec
+
17112 מהדק זרם 4-35 | 35-150 Melec
+
17115 מהדק זרם 50-150 | 50-150 Melec
+
17116 מהדק זרם 4-25 | 10-70 Melec
+
17117 מהדק זרם כפול 95-240 | 95-240 שני ברגים Melec
+