טבעים (בקים) לנעלי כבל נחושת ואלומיניום תקן דין 46235 KLAUKE
טבעים (בקים) לנעלי כבל נחושת ואלומיניום תקן דין 46235 KLAUKE

כל טבע מתאים למידה מסוימת בנחושת ולמידה מסוימת באלומיניום.
תוצרת "קלאוקה" גרמניה.
מפרט טכני

13144 טבע ל 10 ממ"ר נחושת D2210
+
13145 טבע ל 16 ממ"ר נחושת D2216
+
13146 טבע ל 25 ממ"ר נחושת ו 10 ממ"ר אלומיניום A2210
+
13147 טבע ל 35 ממ"ר נחושת ו 25 ממ"ר אלומיניום A221625
+
13148 טבע ל 50 ממ"ר נחושת ו 35 ממ"ר אלומיניום A2235
+
13149 טבע ל 70 ממ"ר נחושת ו 50 ממ"ר אלומיניום A2250
+
13150 טבע ל 95 ממ"ר נחושת ו 70 ממ"ר אלומיניום A2270
+
13151 טבע ל 120 ממ"ר נחושת D22120
+
13152 טבע ל 150 ממ"ר נחושת ו 95/120 ממ"ר אלומיניום D22150
+
13153 טבע ל 185 ממ"ר נחושת ו 150 ממ"ר אלומיניום D22185
+
13154 טבע ל 240 ממ"ר נחושת ו 185 ממ"ר אלומיניום D22240
+
13155 טבע ל 300 ממ"ר נחושת ו 240 ממ"ר אלומיניום D22300
+
13156 טבע ל 300 ממ"ר אלומיניום A22300
+