תופסני תיל
תופסני תיל

מפרט טכני מק"ט 41022


מפרט טכני מק"ט 41015 + 41016

41015 תופסן לכבלי נחשת 16-70 49B
+
41016 תופסן לכבלי נחושת 50-150
+
41022 תופסן צפרדע לכבל mm 1-8
+
41024 תופסן צפרדע לכבל mm1-12
+