גרבי רשת 2 לולאות פתוחות בשני הצדדים
גרבי רשת 2 לולאות פתוחות בשני הצדדים
15532 גרב רשת 2 לולאות ל 30-20 מ"מ
+
15542 גרב רשת 2 לולאות ל 30-40 מ"מ
+
15552 גרב רשת 2 לולאות ל 40-50 מ"מ
+
15562 גרב רשת 2 לולאות ל 65-50 מ"מ
+
15572 גרב רשת 2 לולאות ל 80-65 מ"מ
+
15582 גרב רשת 2 לולאות ל95-80 מ"מ
+