כננת שוכבת
כננת שוכבת
88895 כננת 6 מ"מ שוכבת פיברגלס 50 מטר + ראש גלגלת
+