מוטות 11 רזרביים
מוטות 11 רזרביים

מפרט טכני

15445 מוט השחלה רזרבי עובי 11 150 מ`
+
15446 מוט השחלה רזרבי עובי 11 200 מ`
+