מוטות 11 בכננת
מוטות 11 בכננת

מפרט טכני

15435 כננת השחלה 150 מטר מוט 11 מ"מ
+
15436 כננת השחלה 200 מטר מוט 11 מ"מ
+
15426 כננת השחלה 300 מטר מוט 11 מ"מ
+