מוטות 9 רזרביים
מוטות 9 רזרביים

מפרט טכני

15442 מוט השחלה רזרבי עובי 9 60 מ`
+
15443 מוט השחלה רזרבי עובי 9 100 מ`
+
15444 מוט השחלה רזרבי עובי 9 120 מ`
+