מוטות 9 בכננת
מוטות 9 בכננת

מפרט טכני

15419 כננת השחלה 60 מ` מוט 9 ממ
+
15422 כננת השחלה 100מ`מוט 9 ממ
+
15425 כננת השחלה 120מ מוט 9 ממ
+