מוטות 6 רזרביים
מוטות 6 רזרביים

מפרט טכני

15407 מוט רזרבי 6.7 ממ אורך 60 מ`
+
15409 מוט רזרבי 6.7 ממ אורך 80 מ`
+
15411 מוט רזרבי 6.7 ממ אורך 100 מ`
+