מוטות 6 בכננת
מוטות 6 בכננת

מפרט טכני

15400 כננת השחלה 6.7 מ"מ 50 מ
+
15401 כננת השחלה 6.7 מ"מ 60 מ
+
15403 כננת השחלה 6.7 מ"מ 80 מ
+
15404 כננת השחלה 6.7 מ"מ 100 מ
+