מוטות 4 רזרביים
מוטות 4 רזרביים

מפרט טכני

15832 מוט השחלה רזרבי 4.5 מ"מ 40 מ`
+
15834 מוט השחלה רזרבי 4.5 מ"מ 60 מ`
+
15835 מוט השחלה רזרבי 4.5 מ"מ 80 מ`
+