מוטות 4 בכננת
מוטות 4 בכננת

מפרט טכני

15417 כננת מוט השחלה 4,5 מ"מ 40 מ
+
15418 כננת מוט השחלה 4,5 מ"מ 60 מ
+
15420 כננת מוט השחלה 4,5 מ"מ 80 מ
+