סטלבנד - סרט משיכה 4
סטלבנד - סרט משיכה 4
88875 סרט משיכה 4.5מ"מ 15 מטר צהוב מסולסל עם ראש מתברג
+
88877 סרט משיכה 4.5 מ"מ 30 מטר צהוב מסולסל עם ראש מתברג
+
88879 סרט משיכה 5.2 מ"מ 50 מטר כחול מסולסל עם ראש מתברג
+