סטלבנד מחומר פרלון איכותי עם ראש מתברג עובי 4
סטלבנד מחומר פרלון איכותי עם ראש מתברג עובי 4
88810 סרט משיכה 10 מטר פרלון שחור עם ראש מתברג
+
88815 סרט משיכה 15 מטר פרלון שחור עם ראש מתברג
+
88820 סרט משיכה 20 מטר פרלון שחור עם ראש מתברג
+
88825 סרט משיכה 25 מטר פרלון שחור עם ראש מתברג
+
88830 סרט משיכה 30 מטר פרלון שחור עם ראש מתברג
+