אביזרים למכשיר ניקוב הידראולי
אביזרים למכשיר ניקוב הידראולי

מפרט טכני

1430043 בורג משיכה "8|3 מנירוסטה למכשיר ניקוב
+
1431872 בורג משיכה (4|3)ל-04,7804
+
14045040 בורג משיכה למשאבה
+
1433967 מתאם בורג 30043 ל-04,7804
+
1442827 בורג|מתאם מ 8|3" ל-4|3"
+