מנקבים זכר ונקבה
מנקבים זכר ונקבה

בהזמנה ניתן לקבל עד קוטר 143.7 מ"מ

סרטון הדגמת ניקוב

מפרט טכני

1431969 פאנצ' חותך זכר 15.2 PG9 מתאים לבורג משיכה 8|3
+
1432002 פנצ' חותך נקבה 15.2 PG9 מתאים לבורג משיכה 8|3
+
1435163 פאנצ' חותך זכר 16.2 מתאים לבורג משיכה 8|3
+
1435162 פנצ' חותך נקבה 16.2 מתאים לבורג משיכה 8|3
+
1431970 פאנצ' חותך זכר 18.6 PG11 מתאים לבורג משיכה 8|3
+
1432003 פנצ' חותך נקבה 18.6 PG11 מתאים לבורג משיכה 8|3
+
1431971 פאנצ' חותך זכר 20.4 PG13 מתאים לבורג משיכה 8|3
+
1432004 פנצ' חותך נקבה 20.4 PG13 מתאים לבורג משיכה 8|3
+
1431756 פאנצ' חותך זכר 22.5 PG16 מתאים לבורג משיכה 8|3
+
1414722 פנצ' חותך נקבה 22.5 PG16 מתאים לבורג משיכה 8|3
+
1435165 פאנצ' חותך זכר 25.4 מתאים לבורג משיכה 8|3
+
1435164 פנצ' חותך נקבה 25.4 מתאים לבורג משיכה 8|3
+
1431973 פאנצ' חותך זכר 28.3 PG21 מתאים לבורג משיכה 8|3
+
1432006 פנצ' חותך נקבה 28.3 PG21 מתאים לבורג משיכה 8|3
+
1431757 פאנצ' חותך זכר 28.3 PG21 מתאים לבורג משיכה 4|3
+
1406972 פנצ' חותך נקבה 28.3 PG21 מתאים לבורג משיכה 4|3
+
1436284 פאנצ' חותך זכר 30.5 מתאים לבורג משיכה 8|3
+
1436279 פנצ' חותך נקבה 30.5 מתאים לבורג משיכה 8|3
+
1460237 פאנצ' חותך זכר 30.5 מתאים לבורג משיכה 4|3
+
1436278 פנצ' חותך נקבה 30.5 מתאים לבורג משיכה 4|3
+
1435169 פאנצ' חותך זכר 32.5 מתאים לבורג משיכה 4|3
+
1435168 פנצ' חותך נקבה 32.5 מתאים לבורג משיכה 4|3
+
1431975 פאנצ' חותך זכר 37 PG29 מתאים לבורג משיכה 4|3
+
1432008 פנצ' חותך נקבה 37 PG29 מתאים לבורג משיכה 4|3
+
1431976 פאנצ' חותך זכר 47 PG36 מתאים לבורג משיכה 4|3
+
1432009 פנצ' חותך נקבה 47 PG36 מתאים לבורג משיכה 4|3
+
1431760 פאנצ' חותך זכר 49.6 מתאים לבורג משיכה 4|3
+
1404061 פנצ' חותך נקבה 49.6 מתאים לבורג משיכה 4|3
+
1435160 פנצ' חותך זכר 50.8 מתאים לבורג משיכה 4|3
+
1435161 פנצ' חותך נקבה 50.8 מתאים לבורג משיכה 4|3
+
1436172 פנצ' חותך זכר 54 PG42 מתאים לבורג משיכה 4|3
+
1436173 פנצ' חותך נקבה 54 PG42 מתאים לבורג משיכה 4|3
+
1431978 פנצ' חותך זכר 60 PG48 מתאים לבורג משיכה 4|3
+
1432011 פנצ' חותך נקבה 60 PG48 מתאים לבורג משיכה 4|3
+