כפפות וציוד עזר לכפפות
כפפות וציוד עזר לכפפות

חומר טכני
בודק כפפות פנאומטי


בדיקת כפפות
סרטון הדגמת בדיקה (CLASS-00)

29645 כפפות גומי (מתח בדיקה 40 קילו וולט) גודל 11 CLASS-4 36KV
+
29630 כפפות גומי 500 וולט (מתח בדיקה 2500 וולט) גודל 11 CLASS-00
+
29636 כפפות גומי 1000 וולט (מתח בדיקה 5000 וולט) גודל 10 CLASS-0
+
29641 כפפות גומי 26000 וולט(מתח בדיקה 30000 וולט)-גודל 11 CLASS-3
+
29637 כפפות 1000 וולט (מתח בדיקה 5000 וולט) גודל11 CLASS-0
+
29640 כפפות גומי 26000 וולט (מתח בדיקה 30000 וולט) גודל 10 CLASS-3
+
29645 כפפות גומי (מתח בדיקה 40KV) מתח עבודה 36KV גודל 11 CLASS-4
+
55508 קופסא לאחסון כפפות מתח גבוה
+
55510 בודק כפפות פנאומטי
+