ציוד לכיפוף, חיתוך וניקוב פסי צבירה
ציוד לכיפוף, חיתוך וניקוב פסי צבירה

סרטון הדגמה לחיתוך פס נחושת
 

עמוד 1 מתוך 1