מטר מקצועי
מטר מקצועי
14385 מטר כרום מקצועי 5 מטר כולל קצה מגנטי עם כיסוי מגן מגומי להב פלדה 25 מ"מ
+
14387 מטר כרום מקצועי 7.5 מטר כולל קצה מגנטי עם כיסוי מגן מגומי להב פלדה 25 מ"מ
+