ביטים
ביטים
14128 ביט PH2 אורך 150 מ"מ
+
14116 ביט PH1 אורך 150 מ"מ
+
14119 ביט PH2 אורך 50 מ"מ
+
14122 ביט PH1 אורך 100 מ"מ
+
14125 ביט PH2 אורך 100 מ"מ
+
14131 ביט TORKS T10 אורך 50 מ"מ
+
14134 ביט TORKS T15 אורך 50 מ"מ
+
14137 ביט TORKS T20 אורך 50 מ"מ
+
14140 ביט TORKS T25 אורך 50 מ"מ
+
14143 ביט TORKS T27 אורך 50 מ"מ
+
14146 ביט TORKS T30 אורך 50 מ"מ
+
14149 ביט TORKS T20 אורך 75 מ"מ
+
14152 ביט TORKS T10 אורך 75 מ"מ
+
14155 ביט TORKS T15 אורך 120 מ"מ
+
14158 ביט TORKS T20 אורך 120 מ"מ
+
14161 ביט TORKS T25 אורך 120 מ"מ
+
14164 ביט TORKS T30 אורך 120 מ"מ
+
14167 ביט TORKS T10 אורך 50 מ"מ
+
14170 ביט TORKS T15 אורך 50 מ"מ
+
14173 ביט TORKS T20 אורך 50 מ"מ
+
14176 ביט TORKS T25 אורך 50 מ"מ
+
14179 ביט TORKS T27 אורך 50 מ"מ
+
14182 ביט TORKS T30 אורך 50 מ"מ
+
14188 ביט DRUWALL אורך 50 מ"מ
+
14110 ביט PH1 אורך 25 מ"מ
+
14113 ביט PH2 אורך 25 מ"מ
+
14185 מתאם מגנטי לביטים אורך 100 מ"מ
+
14194 מתאם לביטים שחרור אחורי מהיר אורך 75 מ"מ
+
14197 מתאם לביטים שחרור קדמי מהיר אורך 75 מ"מ
+
14191 מתאם עם פוטר אוטומטי 0.5-6.5 מ"מ
+