צבתות זרם 400 אמפר אורך 198 קוטר לסתות 30 ממ
צבתות זרם 400 אמפר אורך 198 קוטר לסתות 30 ממ
עמוד 1 מתוך 1