מכשיר משולב לבדיקת מתקנים תוצרת TESTBOY גרמניה
מכשיר משולב לבדיקת מתקנים תוצרת TESTBOY גרמניה

יתדות וחוטים לבדיקת מגר אדמה לא כלולים.

עמוד 1 מתוך 1