מכשירים משולבים
מכשירים משולבים

מכשירים לבדיקת מתקני חשמל המשלבים בדיקות שונות במכשיר אחד, כמו למשל: טיב בידוד, הארקה, ממסרי פחת, סדר פאזות ועוד.