בודק בידוד מתח גבוה ובודקי בטיחות וציוד מטלטל
בודק בידוד מתח גבוה ובודקי בטיחות וציוד מטלטל

בודקי בידוד מתח בדיקה, 5 - 10 קילו וולט מתוצרת "מגר" אנגליה. מכשירים לבדיקת ציוד מטלטל ולוחות חשמל לפי דרישות התקן.