מגר אדמה | מכשירים לבדיקת התנגדות מסת האדמה
מגר אדמה | מכשירים לבדיקת התנגדות מסת האדמה

בדיקת התנגדות האדמה בשיטות שונות ע"י תקיעת אלקטרודות וע"י צבת זרם. מתוצרת "מגר" אנגליה ו HT איטליה.