לופ טסטר משולב בודק ממסרי פחת תוצרת MEGGER
לופ טסטר משולב בודק ממסרי פחת תוצרת MEGGER

מאפשרים בדיקת זמן התגובה והתקינות של ממסרי הפחת. תוצרת "מגר" אנגליה.

עמוד 1 מתוך 1