דגמי LTW300 תוצרת MEGGER אנגליה
דגמי LTW300 תוצרת MEGGER אנגליה

בדיקה עם 2 חוטים ואופציה לבדיקה בתחום זרם נמוך ללא הקפצת ממסר פחת. תוצרת "מגר" אנגליה.

הוראות הפעלה בעברית

עמוד 1 מתוך 1