מכשירים לבדיקת הארקות וממסרי פחת תוצרת MEGGER אנגליה
מכשירים לבדיקת הארקות וממסרי פחת תוצרת MEGGER אנגליה

בודקי הארקות וממסרי פחת איכותיים ביותר מתוצרת "מגר" MEGGER אנגליה. מדידת לולאות התקלה (לופ) ותקינות ממסרי הפחת.  
קטלוג "מגר" כללי