חוטי בדיקה
חוטי בדיקה
23155 חוט מדידה אדום שקע תקע דגם FC6R
+
23160 חוט מדידה שחור שקע תקע דגם FC6B
+
23166 מוליך בדיקה בננה בזוית שחור
+
23167 מוליך בדיקה בננה בזוית אדום
+