מכשירים לבדיקת בידוד עד 1000 וולט
מכשירים לבדיקת בידוד עד 1000 וולט

מכשירים לבדיקת בידוד עד 1000 וולט מתוצרת "מגר" אנגליה. בדיקת טיב הבדדה במכשירי חשמל. 
קטלוג "מגר" כללי