תקע אמריקאי 110 וולט 2 שט

תקע אמריקאי 110 וולט 2 שט

כמות:
+
מק"ט: 31004
תקע אמריקאי 110 וולט 2 שט