קופסאות הסתעפות
קופסאות הסתעפות

קופסאות הסתעפות תוצרת ROSI איטליה.
תקן מת"י

עמוד 1 מתוך 1