מקלף לכבלי קואקס
מקלף לכבלי קואקס

תוצרת "ווידמילר" גרמניה

עמוד 1 מתוך 1