מפסקי הגנת מנוע סדרה DZ518
מפסקי הגנת מנוע סדרה DZ518

מפרט טכני

עמוד 2 מתוך 2