כניסת כבל אנטיגרון (גלנד) + אום + גומי אטימה
כניסת כבל אנטיגרון (גלנד) + אום + גומי אטימה

בהזמנה מיוחדת ניתן לקבל את כל סוגי הכניסות, פלסטיק או מתכת.
מפרט טכני

444407 כניסת כבל אנטיגרון + אום + גומי אטימה PG7
+
444409 כניסת כבל אנטיגרון + אום + גומי אטימה PG9
+
444411 כניסת כבל אנטיגרון + אום + גומי אטימה PG11
+
444413 כניסת כבל אנטיגרון + אום + גומי אטימה PG13.5
+
444416 כניסת כבל אנטיגרון + אום + גומי אטימה PG16
+
444421 כניסת כבל אנטיגרון + אום + גומי אטימה PG21
+
444429 כניסת כבל אנטיגרון + אום + גומי אטימה PG29
+
444436 כניסת כבל אנטיגרון + אום + גומי אטימה PG36
+
444442 כניסת כבל אנטיגרון + אום + גומי אטימה PG42
+
444448 כניסת כבל אנטיגרון + אום + גומי אטימה PG48
+
444420 כניסת כבל אנטיגרון + אום + גומי אטימה M20
+
444425 כניסת כבל אנטיגרון + אום + גומי אטימה M25
+
444432 כניסת כבל אנטיגרון + אום + גומי אטימה M32
+