צבתות זרם 1000 אמפר
צבתות זרם 1000 אמפר

אורך 229 קוטר לסתות 35 מ"מ.

עמוד 1 מתוך 1