ציוד בטיחות לעבודה בחשמל - מהו ולמה הוא נועד?

ציוד בטיחות לעבודה בחשמל - מהו ולמה הוא נועד?

כמעט לכל תחום עיסוק ישנם סיכונים נפוצים וידועים משלו, ולכן, לעוסקים בו יש את אמצעי ההגנה משלהם: הקצב באטליז לובש כפפת מתכת המגנה על ידו מפני הקופיץ החד, הפועלים העובדים בגובה מצוידים ברתמות המונעות את נפילתם, קסדות המונעות פגיעת ראש וכד'. גם לעוסקים בחשמל (לכולם, אבל במיוחד לאלה העוסקים במתח גבוה) ישנו צורך להגן על עצמם מפני הסכנות האורבות להם בעיסוקם.


ציוד בטיחות לעבודה בחשמל

חקיקה בתחום ציוד בטיחות

השימוש בציוד מגן אישי (צמ"א) מעוגן בתקנות הבטיחות בעבודה (חשמל), תש"ן-1990, תקנות החשמל (עבודה במיתקנים חשמליים חיים), תשכ”ז-1967, התיקון שלהן ב-2008, התיקון שלהן ב-2014, ובתקנות הבטיחות בעבודה (ציוד מגן אישי), תשנ"ז-1997. האחרונה, בסעיף 66 שבה, מגדירה במדויק את טיב ציוד הבטיחות האישי הנדרש לעובדים והתאמתו:

"(א) ציוד מגן אישי יהיה באיכות נאותה, חזק ועמיד ובעל מבנה ותכונות למתן הגנה נאותה מפני הסיכונים שאותם הוא בא למנוע. (ב) ציוד מגן אישי יתאים לתקן הישראלי הנוגע לו, ואם אין לגביו תקן ישראלי - לאחד התקנים EN, DIN, ISO, ANSI או תקן אחר, באישורו של מפקח העבודה הראשי; לענין זה – "תקן ISO" - תקן של הארגון הבינלאומי לתקינה International Standard Office; "תקן DIN" - תקן של Deutsche Industrie Norma; "תקן EN" - הנחיית תקינה של השוק האירופאי המשותף; "תקן ANSI" - תקן של American National Standard Institute. תקנים אלה נמצאים לעיון הציבור במרכז המידע של המוסד לבטיחות ולגיהות ובספריית מכון התקנים הישראלי. (ג) ציוד מגן אישי יותאם, לפי תפקידו וצורתו, לאיבר הגוף של העובד שעליו הוא נועד להגן, וכן לסיכון שאותו הוא נועד למנוע."

איזה ציוד ציוד מגן אישי קיים לעוסקים בעבודות חשמל?

התוספת לתקנות הבטיחות בעבודה (ציוד מגן אישי), תשנ"ז-1997 מפרטת את סוג ההגנה הנדרש לכל אחד מסוגי העיסוקים

  • הגנת ראש - על ידי כיסוי ראש להגנה מפני קשת חשמלית או קסדת מגן. אמנם בסעיף זה אינם מוזכר העיסוק בחשמל באופן ספציפי, אולם הוא נכלל תחת " למעט: - מקרים שבהם העובד נמצא תחת גג או תקרה המונעים סכנת פגיעה בו מגוף נופל;"
  • הגנת פנים ועיניים - מסכות פנים, בצמוד או בנפרד מקסדת מגן. מתוקף סעיף 4.10 "חשמל –
  • עבודה במתקן שיש בו מתח חשמלי שהתפרקותו עלולה לגרום לפגיעה בעיניים."
  • הגנת כפות ידיים - כפפות בידוד לחשמלאים. מתוקף סעיף 6.7 "עבודה במיתקן חי כמשמעותו בתקנות החשמל (עבודה במיתקנים חשמליים חיים), התשכ"ז-1967;"
  • הגנת רגליים - על ידי נעלי או מגפי בטיחות מבודדות- לחשמלאים. מתוקף סעיף 7.24 "עבודה במיתקן חי – כמשמעותו בתקנות החשמל (עבודה במיתקנים חשמליים חיים), התשכ"ז-1967;"

במיוחד עבור העוסקים בעבודות חשמל, ישנן גם ערכת ביגוד מגן שלמות, אשר הרכבן משתנה בין יצרנית אחת למשניה, אבל לרוב, ערכות בסיסיות כאלה כוללות: כיסוי ראש/פנים, קסדת מגן משולבת עם מגן פנים, משקפי מגן, סרבל ותיק נשיאה לאחסון הערכה ולהגנה עליה.

איזה ציוד בטיחות נוסף קיים?

בנוסף לציוד בטיחות אישי (צמ"א), ישנם סוגי ציוד בטיחות ואמצעי הגנה נוספים

ארון בטיחות לציוד - הכולל בד"כ: בודק מתח (רצוי עם מוט), כובע מגן‪ ומשקפי מגן‪, מוט הצלה/חילוץ, מערכת מקצרים למתח גבוה, שטיח גומי מבודד למתח גבוה, כפפות גומי המיועדות למתח גבוה, קופסה מגינה לאחסון הכפפות ובודק כפפות פניאומטי. בנוסף להם, לפעמים נכללים בארון גם סוגי ציוד נוספים כמו מטף כיבוי, שלטי אזהרה, סרטי גידור, בגדי בידוד, נעלי עבודה בטיחותיות וכד'.

מהם הדברים החשובים ביותר אותם יש לבדוק בעת בחירת ציוד בטיחות?

  • ראשית, המתחים מפניהם מיועד הציוד להגן. למשל, ישנן כפפות גומי 500 וולט ויש כפפות גומי 26000 וולט, הפער הוא גדול, ולכן, יש לבחור את הסוג המתאים לסוג המתח.
  • שנית, החברה המייצרת את הציוד. מיותר להסביר מה רבה חשיבותה תמיד, ובמיוחד בציוד המיועד להגן עליכם, נכון?
  • שלישית, התקנים בהם עומד הציוד. לכל סוג ציוד רשימת התקנים המתאימה לו. למשל, מגן פנים חייב לעמוד בת"י 4141 (אימוץ תקן 166 EN), בעוד לכפפות מבודדות ישנה רשימה ארוכה של תקנים. לקריאת התקנים הרלוונטיים לציוד מגן אישי באתר המוסד לבטיחות וגיהות - דרישות וחידושים בציוד מגן אישי לעבודות חשמל במתח נמוך.
  • ‫רביעית, החברה המשווקת את הציוד. לכאורה, היא רק ה"מתווכת" ביניכם לבין היצרנית, אבל בפועל, יש לה תפקיד נכבד מאד באיכותו של הציד ובתקינותו. היא גם תהיה הראשונה אליה מגיעים לקוחות כאשר הציוד שברשותם התקלקל או איננו תקין. לכן, חשיבותה רבה מאד.

לסיכום

לאיכותו של ציוד בטיחות לעבודה בחשמל, במתח גבוה וגם במתח נמוך, ישנה חשיבות מכרעת בשמירה על ביטחונכם. הוא זה אשר עשוי להוות את ההבדל בין "זץ" חשמלי קטן (לא נעים, אבל גם הוא נחשב לאחד מסיכוני המקצוע) למכת חשמל רצינית, בין חיים למוות. זלזול בשימוש בו, בחירה בציוד שאיננו עומד בתקנים הנדרשים או שימוש בציוד שאיננו איכותי, פירושה שאתם חושפים את עצמכם לסכנה באופן מודע.

ליעוץ מקצועי, פנו אל המומחים, אוריאל שי בע"מ.